ISO 27001

quality label

iController heeft het ISO 27001:2013 certificaat behaald, de wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. Met dit certificaat laten wij op een eenvoudige, transparante en wereldwijd erkende manier zien dat wij de beste garanties bieden voor onze informatie- en gegevensbeveiliging.

Wat is een ISO 27001:2013 certificaat?

De ISO 27001:2013-norm verwijst naar een beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) en specificeert hoe u beveiligingsrisico’s op een aantoonbare manier kunt beheren.

Voordelen
van ISO 27001

Als iController-klant kan u gerust zijn: security management is van uitermate belang voor ons. Dit certificaat garandeert onze klanten dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om gegevens en informatie te beschermen. Er zijn nog bijkomende voordelen:

U krijgt zekerheid over de kwaliteit van de beveiliging, dankzij een internationaal erkend kwaliteitslabel

Wij doen systematisch onderzoek naar veiligheidsrisico’s en adviseren onze klanten over bedreigingen, kwetsbaarheden en de gevolgen daarvan

Wij pakken risico’s die als onaanvaardbaar worden beschouwd onmiddellijk aan

Wij worden onderworpen aan externe audits die alle aspecten van informatiebeveiliging nauwgezet onderzoeken

Vereisten voor
ISO 27001

Dit kwaliteitslabel is het resultaat van een uitgebreide externe audit inzake security management. Volgende topics verder grondig onderzocht:

Policy (Management)

Rules and regulations (Computer Crime Act, Personal Data Protection Act)

Organisatorische aspecten (aansprakelijkheid)

Kapitaalgoederen (infrastructuur, netwerk, systemen en andere exploitatiemiddelen)

Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)

Fysieke aspecten (sloten, brandpreventie)

Communicatie en werking (management
van systemen, processen en procedures)

Toegangscontrole (paswoorden, biometrics)

Systeem- en software ontwikkeling en
onderhoud (documentatie, processen)

Continuïteit (infrastructuur voor rampenherstel)

Bij de realisatie van een ISMS (Information Security Management System) bepaalt de ISO 27001:2013-norm dat u een toepassingsgebied en een beleid moet bepalen, een risicoanalyse moet uitvoeren, maatregelen voor de geïdentificeerde risico’s moet selecteren, implementeren en beheren (middelen toewijzen) en ten slotte het voorgaande moet monitoren en evalueren (op periodieke basis).

Als je nog vragen hebt inzake security management of informatiebeveiliging, kan u altijd onze Compliance Director bereiken via

Great credit management
starts here