Wat is factoring. Voor- en nadelen, kosten en werking

feb 4, 2022

factoring

Geschatte leestijd: 8 minuten

Factoring is een alternatieve financieringsvorm voor ondernemers en kan deel uitmaken van het debiteurenbeheer. Openstaande facturen verkoop je door aan een gespecialiseerd bedrijf, een factoringbedrijf of factoringmaatschappij. Dat betaalt meteen het grootste bedrag van de facturen uit, los van de betalingstermijn. In de meeste gevallen heb je het geld vaak binnen 24 uur op de bedrijfsrekening.

In dit artikel:

 • beschrijven we wat factoring inhoudt
 • sommen we de voordelen maar ook nadelen en aandachtspunten op
 • zien we dat er verschillende soorten factoring bestaan
 • bekijken we het totale kostenplaatje

Wat is factoring?

Lange betaaltermijnen zijn vaak nog eerder de regel dan de uitzondering. Zo dwingen grotere ondernemingen specifieke betaaltermijnen af die in sommige gevallen kunnen oplopen tot 90 dagen en meer.

Naast de lange betaaltermijnen kunnen facturen ook eenvoudigweg open blijven staan en niet betaald worden.

Voor beide problemen in de B2B-markt dient er zich met factoring een oplossing aan.

Wat is nu de betekenis van factoring? Bij factoring verkoop je jouw facturen door aan een factoringbedrijf. Het geld staat daarna vaak binnen de 24 uur op jouw rekening. Gedaan dus met lange wachttijden.

Als bedrijf heb je bovendien meteen liquide middelen en kapitaal ter beschikking. De meeste risico’s die verband houden met een niet-betaling vallen ook weg.

De laatste jaren is factoring sterk toegenomen, door onder meer strengere regelgeving en hogere kapitaaleisen voor banken. Dat maakte de weg vrij voor alternatieve financieringsvormen zoals factoring. Er zijn ondertussen heel wat spelers op de markt, en verschillende vormen van factoring.

Voordelen van factoring

Factoring kan een oplossing zijn voor heel wat problemen waarmee bedrijven te kampen hebben.

Geen achterstallige facturen meer opvolgen

Als jouw bedrijf het debiteurenbeheer wenst uit te besteden dan kan factoring een antwoord bieden. Het najagen van achterstallige facturen vervalt dan. En eventuele daaropvolgende acties zoals incasso of gerechtelijke procedures zijn voor het conto van de factoringmaatschappij.

Afhankelijk van het aantal facturen spreekt voor zich dat factoring jouw bedrijf tijdswinst en ook minder kopzorgen oplevert. Het administratieve luik van opvolging wordt immers stukken draaglijker.

Geld snel op de rekening

In de meeste gevallen hoef je nooit meer te wachten: het geld staat meteen op je bedrijfsrekening. Cashflow problemen zijn verleden tijd zodat je als bedrijf kapitaal ter beschikking hebt om bijvoorbeeld investeringen te doen.

Vorm van alternatieve financiering

In die zin is factoring ook een vorm van alternatieve financiering. Je hoeft geen langlopende schulden aan te gaan zoals bankleningen of een kredietkaart boven te halen bij tijdelijke liquiditeitsproblemen.

Beter risicoprofiel

Bovendien verbetert je risicoprofiel als bedrijf. De kredietwaardigheid kan van belang zijn bij investeringen of het afsluiten van nieuwe contracten.

Kortingen op goederen

Doordat je zelf leveranciers sneller kan betalen, voorzien zij misschien mooie kortingen.

Geen rekening houden met betalingstermijnen

Je hoeft niet langer rekening te houden met betalingstermijnen van debiteurs. Dat betekent ook dat je zelf langere betalingstermijnen aan bepaalde partijen – die dat soms eisen – kan toestaan. Zo ben je niet langer uitgesloten van sommige lucratieve contracten.

Geen valutarisico’s

Wie veel met export te maken heeft, zal het waarderen dat valutarisico’s niet meespelen. Het geld – in buitenlandse valuta – staat snel op de rekening en wordt meteen door de factoringmaatschappij omgezet in jouw valuta, aan de op dat moment geldende koers.

Nadelen van factoring

Aan factoring zijn niet alleen voordelen verbonden. Wees je ook bewust van de spelregels en eventuele nadelen.

Kosten

Aan factoring zijn kosten verbonden. Voor ondernemingen die met kleine marges werken, kan de factoring kost knabbelen aan de winstmarge.

Niet alle facturen tellen mee

Sommige facturen worden niet aanvaard door het factoringbedrijf. Het factoringbedrijf controleert immers de kredietwaardigheid van elke debiteur. Je zal dan toch nog moeten wachten op jouw geld voor bepaalde facturen.

Bekijk goed de voorwaarden van elke maatschappij

Afhankelijk van de factoringmaatschappij gelden andere regels. Sommigen betalen al een heel groot deel van de factuur uit, en reserveren dan nog een restbedrag tot zij zelf de factuur hebben kunnen innen. Bij anderen volgt meteen de volledige betaling met aftrek van de kosten.

Nog enkele aandachtspunten :

 • Met factoring ben je als bedrijf vaak verbonden aan een langdurig contract.
 • De factoringmaatschappij krijgt inzicht in jouw facturen. Wanneer dat jouw huisbank is, is dat misschien niet wenselijk.
 • Jouw klant komt in contact met de factoringmaatschappij, en over de afhandeling op het vlak van communicatie heb je geen controle meer.
 • De overeenkomst kan soms gelden voor alle facturen, ook die van klanten die wel altijd op tijd betalen en waar je nooit geen betaalproblemen mee hebt.

Welke soorten factoring bestaan er?

Binnen factoring zijn er ondertussen verschillende soorten ontstaan, vaak als reactie op vragen vanuit de markt.

Het aantal vormen en namen van factoring die de ronde doen kunnen we niet op één hand tellen. Vaak zijn het ook marketingtermen, of oude wijn in nieuwe zakken. We doen een poging met enkele vormen van factoring:

Traditionele factoring

Bij traditionele factoring – vaak via een bank – moet je als bedrijf je volledige debiteurenbeheer en dus omzet uitbesteden aan het factoringbedrijf. Je moet dan niet enkel je moeilijke, openstaande facturen overdragen maar ook de facturen van goede betalers.

Meestal moet bij dit type van factoring een langer contract worden aangegaan, dat bovendien niet op 1-2-3 is geregeld. En het is ook niet weggelegd voor elk type bedrijf: vaak is een minimumomzet noodzakelijk.

Als tegenprestatie is dan een vast bedrag per jaar of percentage van de omzet vereist aan een factormaatschappij. In de praktijk krijg je een groot percentage van de factuur uitbetaald, terwijl de restwaarde afhankelijk is van de termijn waarbinnen de factoringmaatschappij die factuur kan innen. Loopt die betalingstermijn op, dan houdt men een hoger percentage in.

American factoring

Bij American Factoring worden jouw facturen overgekocht en is een goede spreiding van de debiteuren niet nodig. Je kan al financiering krijgen met enkele debiteuren en dus losse facturen. Je maakt dus gebruik van factoring wanneer het jou uitkomt.

De voorwaarden zijn ook flexibel: contracten zijn vaak snel opzegbaar, een minimum omzet is niet noodzakelijk.

De kost is een vast percentage van de factuur en is heel transparant vastgelegd. Het voorschot dat je krijgt uitbetaald, ligt vrij hoog.

Reverse factoring

Deze vorm wordt niet zo vaak gebruikt, en alleen maar door grote bedrijven. In tegenstelling tot bij traditionele factoring, kijkt het factoringbedrijf niet naar de financiële gezondheid van jouw bedrijf maar naar de financiële situatie van de debiteur. Het is een manier om als bedrijf de DSO te verbeteren door sneller facturen betaald te krijgen.

Reverse factoring is een alternatief voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor traditionele factoring. Bij reverse factoring werkt men ook enkel met goedgekeurde facturen.

Export factoring

Deze specifieke vorm van factoring geldt voor bedrijven die veel aan export naar het buitenland doen. Hierdoor hoeven ze niet per land een factormaatschappij te zoeken. Dergelijke factoring bedrijven hebben vaak vestigingen in verschillende landen.

Silent factoring

Bij deze vorm van factoring worden klanten niet geïnformeerd over de verkoop van hun factuur aan een factormaatschappij.

On-Demand Financing

Een specifieke vorm die we hier graag in de kijker zetten is On-Demand Financing.

On-Demand Financing is een vorm van factoring waarbij een derde partij een individuele factuur van je klant betaalt of voorfinanciert. Die derde partij (of factor) zal op zijn beurt bij jouw klant achter het verschuldigde bedrag gaan. Als bedrijf kies je zelf de facturen die je wenst over te dragen, en je kan zien wat de kosten zijn. Je bent ook niet gebonden aan een vast contract.

Wat kost factoring?

Uit bovenstaande types van factoring is duidelijk dat een vaste kostprijs niet bestaat. De factoring kosten hangen sterk af van de partij waarmee je voor jouw factoring in zee gaat. Vergelijk dus goed verschillende factoringbedrijven en lees er de exacte voorwaarden en betalingsmodaliteiten goed op na.

In de factoring kosten zit sowieso de kredietverzekering verwerkt, maar vaak ook andere kosten zoals handlingkosten en een vast percentage van het factuurbedrag. Je kan ook een insolventierisicodekking afsluiten zodat je verzekerd bent tegen faillissement van je debiteur.

Hoe werkt factoring?

Elk factoringbedrijf heeft zijn eigen manier van werken, maar toch kunnen we onderstaande stappen onderscheiden:

 1. Factureer jouw klanten.
 2. Je bepaalt welke facturen je wenst over te dragen aan het factoringbedrijf.
 3. Je dient die facturen in bij je factoringbedrijf. Vaak moet je de facturen gewoonweg opladen op een portaal van het factoringbedrijf. Er kan ook een koppeling met jouw software worden voorzien.
 4. Het factoringbedrijf controleert de factuur.
 5. Wanneer de factuur voldoet aan alle voorwaarden van het factoringbedrijf, zal deze binnen de afgesproken termijn een groot deel van het geld overmaken.
 6. Het factoringbedrijf gaat deze openstaande factuur verder afhandelen, en de betalingen innen.
 7. Na aftrek van de kosten zal het factoringbedrijf een eventueel resterend saldo aan jou overmaken. Deze stap is uiteraard afhankelijk van de kostenstructuur bij afsluiting van een contract met het factoringbedrijf.

In zee met een factoringmaatschappij

Ondertussen ben je al beter op de hoogte van de pros en cons van factoring. Als afsluiter van dit artikel, enkele vragen die je kan stellen wanneer je een factoringmaatschappij overweegt:

 • Wens ik het volledige debiteurenbeheer te laten overnemen? Wens ik slechts af en toe een factuur door te geven, of geef ik alle facturen uit handen?
 • Wat als debiteuren niet betalen? Ben ik dan verzekerd?
 • Wat zijn de kosten die de factormaatschappij zal aanrekenen?
 • Krijg ik het geld meteen op mijn rekening? Over welke percentages gaat het bij directe uitbetaling?
 • Welke facturen worden aanvaard?
 • Is er een minimum aantal facturen vereist?
 • Is er een minimumduur van de samenwerking?
 • Worden internationale facturen aanvaard?
 • Wie draagt het risico voor facturen die niet kunnen worden geïnd?
 • Communiceert het factoringbedrijf op een professionele manier naar debiteuren? Hoe zien deze herinneringen en aanmaningen er uit? Uit welke (firma)naam vertrekt de communicatie?

De voorwaarden die elk factoring bedrijf hanteert verschillen. Zet ze naast elkaar en beslis dan met welke partij je in zee gaat. Veel succes in de zoektocht!

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This