Wat is DSO, hoe DSO berekenen, en waarom?

okt 4, 2019

iController blog - DSO

Wat is DSO, hoe DSO berekenen, en waarom?

DSO of Days Sales Outstanding geeft aan hoeveel dagen het gemiddeld duurt alvorens een bedrijf een factuur betaald krijgt na een product of dienst te hebben geleverd. Elk bedrijf krijgt ooit weleens te maken met onbetaalde of te laat betaalde facturen. Als je niet tijdig ingrijpt wanneer die zich blijven opstapelen, kan dat ernstige gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Wil je nagaan of de status ‘alarmerend’ of je inspanningen om de betalingstermijnen te verkorten effect hebben gehad? Dan is er gelukkig een handig meetinstrument waarmee je dat heel gemakkelijk kan nagaan: DSO of “Days Sales Outstanding”.

Wat betekent DSO?

Het is een afkorting die staat voor Days Sales Outstanding. Het geeft aan hoeveel dagen het gemiddeld duurt alvorens een bedrijf een factuur betaald krijgt na een product of dienst te hebben geleverd.

De DSO-ratio schetst een duidelijk beeld van de cashflow en liquiditeitspositie en dus van de gezondheid van een onderneming. Het is het meest gebruikte meetinstrument voor creditmanagement en debiteurenbeheer.

Wat is het belang van goede DSO?

Bedrijven hebben alle belang bij een goede DSO. Wanneer een bedrijf nog cash moet ontvangen voor geleverde producten of diensten, is dat een niet te onderschatten verliespost. Elke euro die nog moet binnenkomen, kan immers (nog) niet geïnvesteerd worden.

Een goede DSO is dus een lage DSO. Bij een lage DSO worden facturen snel betaald, wat bevorderlijk is voor de cashflow en liquiditeitspositie van een bedrijf.

DSO en betalingstermijnen

De betalingstermijn van facturen heeft natuurlijk ook een invloed op DSO. Zolang de DSO-ratio op of onder de betalingstermijn van facturen blijft, is er geen probleem. Ook enkele dagen er voorbij is niet meteen zorgwekkend. Maar wanneer de DSO-ratio ver boven de betalingstermijn uittorent, kunnen er problemen ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een bedrijf een te risicovolle debiteurenportefeuille heeft, of het geen (goed) debiteurenbeleid voert. De cashflow van een bedrijf wordt daar negatief door beïnvloed – en dat zegt veel over de financiële gezondheid van een bedrijf.

iController blog - DSO - man op computer

DSO berekening voorbeeld

Er zijn verschillende manieren om de DSO-ratio te berekenen. De meest eenvoudige en vaakst gebruikte manier is door het debiteurensaldo op het einde van de maand te delen door de maandomzet en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met 30.

Voorbeeld van DSO berekening:

(Debiteurensaldo einde maand / Maandomzet) x 30 = gemiddelde betalingstermijn in dagen

Voor snelle inventarisatie kan je ook het debiteurensaldo delen door de gemiddelde maandomzet (jaaromzet/12) in plaats van de maandomzet. Met de kwartaalmethode vervang je de maandomzet dan weer door de gemiddelde kwartaalomzet.

Hoe DSO verlagen?

Hoe de DSO-ratio verlagen? Dat kan in de eerste plaats door goed voorbereidend werk. Door de kredietwaardigheid van potentiële klanten grondig te onderzoeken, verklein je het risico op wanbetalers.

In addition, a good follow-up of your invoices is particularly important. Daarvoor bestaat software als iController: die helpt om de juiste beslissingen te nemen in het credit management.

Zwakke punten van DSO

De DSO-ratio krijgt soms kritiek. De grootste zwakte is dat er wordt gerekend met gemiddeldes. Grote en kleine bedragen en betalingstermijnen balanceren elkaar uit, waardoor de DSO-ratio bij veranderingen op korte termijn sterk kan dalen of stijgen, en dus geen veilige manier is om te kijken of een bedrijf gezond is.

Tweede punt van kritiek: hoe goed je DSO-ratio ook is, er is geen enkele garantie dat een klant die vandaag op tijd betaalt, dat morgen ook zal doen. DSO zegt dus weinig over de toekomst van het betalingsgedrag.

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This