Cash flow: de onderdelen, analyse, kasstroomoverzicht en meer

feb 11, 2022

cash flow

Geschatte leestijd: 9 minuten

In dit artikel leer je over:

  • Het belang van cash(flow) beheer
  • Het kasstroomoverzicht en de drie onderdelen
  • Hoe je de cashflow analyseert

Wat is cashflow?

Een bedrijf kan niet overleven zonder een gezonde cashflow, omdat het de levensader van jouw bedrijf is. Daalt de cashflow, kan dit voor problemen zorgen. Volgens onderzoek uitgevoerd door de US Bank gaat 82% van de bedrijven failliet vanwege een slechte cashflow. Nu het belang van cashflow duidelijk is, gaan we eens kijken wat cashflow exact is.

De cashflow – ook wel geldstroom of kasstroom genoemd – verwijst naar het verschil tussen jouw inkomsten en jouw uitgaven in een bepaalde periode. Met andere woorden: het verschil tussen het geld dat je ontvangt en het geld dat je uitgeeft in een bepaalde periode.

Je ontvangt geld wanneer klanten hun facturen betalen, maar voor dezelfde periode gaat er geld van jouw rekening om de salarissen te betalen, of voor de aankoop van grondstoffen of goederen. Cashflow gaat dus over het geld dat daadwerkelijk op de bankrekening terecht is gekomen.

Dit kan een positief of negatief bedrag zijn. Een negatieve cashflow betekent dat er meer geld de onderneming heeft verlaten, terwijl bij een positieve cashflow er meer geld is binnengekomen.

Formule om de kasstroom te berekenen:
Cashflow = inkomsten – uitgaven

Een bedrijf creëert waarde voor de aandeelhouders door positieve cashflows te genereren. De vrije cashflow geeft een nog beter beeld van jouw bedrijf. Hoe meer vrije kasstroom op lange termijn het bedrijf kan produceren, hoe beter. 

In de financiële wereld is de vrije kasstroom een belangrijke maatstaf voor de financiële prestaties van een onderneming. De vrije kasstroom berekenen doe je als volgt: het is de beschikbare cashflow nadat rekening is gehouden met investeringen of kapitaalaflossingen aan de bank. Denk bijvoorbeeld aan investeringen om de productie in stand te houden (onderhoud, vaste kosten, …).

De vrije kasstroom is kapitaal dat je ter beschikking hebt om opnieuw in de onderneming te investeren of kan gebruiken om geldschieters van een bedrijf terug te betalen. Denk aan het betalen van rente aan de schuldeisers van het bedrijf, het verminderen van schulden van het bedrijf, het terugkopen van aandelen door de aandeelhouders of het uitkeren van dividenden. Vrije kasstroom is letterlijk geld dat vrij is om direct te gebruiken.

Het belang van cash management

Een bedrijf, ongeacht de grootte, draait op geld, niet op winst. Denk er eens over na. Hoe betaalt een bedrijf de lonen? Met geld, niet met winst. Hoe staan ze in voor de kosten? Met contant geld, niet met winst. Als een bedrijf de geldzaken niet goed beheert, kan dat resulteren in negatieve cashflows. Dat hoeft niet meteen een probleem te zijn, maar die periode duurt best niet te lang. Anders komt jouw bedrijf onherroepelijk in financiële problemen en dat kan op zijn beurt ertoe leiden dat het bedrijf failliet gaat.

Alle reden dus om grip te krijgen op de cashflow en goed te blijven monitoren. Een cashflowprognose voor de volgende 12 maanden kan een bedrijf helpen op koers te blijven. Andere benamingen voor een cashflowprognose zijn kasplan of liquiditeitsprognose. Het is echter belangrijk om deze oefening maandelijks te doen. Dit zijn de stappen die je best neemt:

  • Kijk naar het beginsaldo: begin de eerste maand met het werkelijke bedrag dat jouw bedrijf op de bankrekening heeft staan of zal hebben staan.
  • Schat in hoeveel contant geld er in jouw bedrijf binnenkomt: vul de bedragen in die je gedurende de maand verwacht te ontvangen.
  • Schat in hoeveel geld zal wegvloeien uit jouw bedrijf – Bereken hoeveel contant geld zal worden uitbetaald.
  • Trek alle kosten af ​​van de inkomsten – Bekijk de bedrijfskosten en andere uitgaven.

Als je eenmaal grip hebt op het cashflow beheer van jouw bedrijf, zal je willen weten hoe je de in- en uitstroom van contanten beter kan beheren. Je wil tenslotte geen cashflowprobleem ontdekken dat jouw bedrijf nu en in de toekomst kan beïnvloeden.

Hoe beheer je de cashflow?

Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf gezonde cashflows realiseert, hebben we volgend stappenplan opgesteld voor het cashflow beheer.

cashflowbeheer

Cash flow statements maken en gebruiken

Boekhoudsoftware is de gemakkelijkste manier om cash flow statements of kasstroomoverzichten te maken. Bekijk de gegevens om er zeker van te zijn dat jouw bedrijf maandelijks genoeg geld binnenkrijgt.

Een cashflow analyse uitvoeren

Het is belangrijk om te weten waar het geld naartoe gaat en hoeveel geld je op een bepaald moment hebt. Door te analyseren hoeveel jouw bedrijf uitgeeft en hoeveel  inkomsten het genereert, kan je zien hoeveel geld er gedurende een bepaalde periode is uitgegeven.

Hou alles nauwkeurig in de boekhouding bij

Inzicht in alle financiële transacties van je bedrijf is belangrijk. Door georganiseerd te blijven en jouw boekhouding nauwgezet bij te houden, krijg je waarschuwingen wanneer cashflow problemen op komst zijn. 

Verminder uitgaven waar mogelijk

Door kosten te besparen, kan je de cashflow verhogen. Bekijk grondig de uitgaven en leer ze op een gestroomlijnde manier te verlagen.

Debiteuren sneller laten betalen

Hoe snel krijg je het geld van jouw debiteuren binnen? Duurt dit te lang? Dan kan het implementeren van software voor automatisch debiteurenbeheer het proces helpen versnellen. Sneller betaald worden kan jouw cashflow een boost geven.

Kijk of je de cashflow moet verhogen

Het gebruik van een creditcard of kredietlijn bij de bank om jouw bedrijf overeind te houden, geeft aan dat je beter snel cashflow dient vrij te maken. Analyseer en ga na waar jouw bedrijf geld verliest en onderneem stappen om verdere problemen op te lossen.

Herhaal de bovenstaande stappen

Het nakijken van de jaarrekening (balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht, etc.) kan je helpen om tekorten op te sporen en waar nodig de kasstroom te vergroten.

Het beheren van de cashflow is een belangrijke doelstelling van financieel beheer en rapportage. Dat is essentieel voor het beoordelen van de financiële prestaties, flexibiliteit en liquiditeit van een bedrijf. 

Wat is een kasstroomoverzicht?

Een kasstroomoverzicht of cash flow statement is een financieel document dat analyseert hoeveel cash in en uit de onderneming beweegt en dus laat zien hoe de geldstromen in een bepaalde periode zijn. Het toont de gebieden waar cash werd aangewend of ontvangen. 

Het kasstroomoverzicht toont hoe goed een bedrijf zijn cash beheert, en hoeveel cash er beschikbaar zodat het bedrijf kan voldoen aan eventuele schuldeisers en de uitbouw van zijn activiteiten. Boekhouders gebruiken het kasstroomoverzicht samen met de balans, de jaarrekening en de winst- en verliesrekening.

Waarom een kasstroomoverzicht opstellen?

Grote en middelgrote bedrijven hebben de administratieve verplichting een kasstroomoverzicht bij te houden. Maar naast deze wettelijke vereiste kan dit overzicht het bedrijf en de stakeholders inzichten geven in de geldstromen en finaal de financiële positie van het bedrijf. Je krijgt bijvoorbeeld een duidelijk zicht op de cash in de onderneming en je kan bepaalde trends spotten. Dit helpt je juiste beslissingen te maken en winsten beter aan te wenden.

Een kasstroomoverzicht kan je op twee manieren opbouwen: de directe methode en de indirecte methode.

De directe methode berekent de verschillende types van cash ontvangsten en betalingen, waaronder ontvangsten van klanten, betalingen aan leveranciers en uitgaven voor lonen. Bij de directe methode ga je elke transactie op de bankrekening(en) toewijzen aan categorieën. Maar die informatie is echter niet altijd voorhanden.

Daarom wordt vaak voor de indirecte methode gekozen, namelijk vanuit je operationeel resultaat en ga je de zaken die geen impact hebben op de cash eruit halen.

Uit welke onderdelen bestaat een kasstroomoverzicht?

Een kasstroomoverzicht heeft een vaste structuur en bestaat uit drie onderdelen. Laten we deze van naderbij bekijken en zien welk effect ze hebben op de (uiteindelijke) cashflow. 

onderdelen van het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom (of operationele cashflow) gaat over het operationeel resultaat van een bedrijf, namelijk de mate waarin je cash kan genereren met jouw bedrijfsactiviteiten. Het is de geldstroom van inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op het dagelijks functioneren van een bedrijf.

Voorbeelden zijn inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten, administratieve uitgaven en salarissen, de aankoop van goederen en andere kosten zoals marketing. 

Een bedrijf moet meer ingaande kasstromen uit operationele activiteiten hebben dan uitgaande kasstromen om financieel overeind te blijven.

Financieringskasstroom

De kasstroom uit financieringsactiviteiten (of financieringscashflow) duidt op de kasstromen die worden gebruikt om een ​​bedrijf en zijn kapitaal te financieren. Denk aan nieuwe schulden en aflossingen, opname van leningen, betaalde interesten maar ook dividendbetalingen of de inkoop en uitgifte van eigen aandelen van het bedrijf.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten geeft investeerders inzicht in de financiële positie van een bedrijf en is een indicatie van hoe goed het kapitaal wordt beheerd.

Investeringskasstroom

De kasstroom uit investeringsactiviteiten gaat over alle inkomsten en uitgaven die een bedrijf doet als duurzame investering. Zoals investeringen en desinvesteringen van immateriële, materiële en financiële vaste activa, maar ook tijdelijke beleggingen in vlottende activa.

Voorbeelden zijn het vervangen van een ouder machinepark of computers zodat bedrijven up-to-date blijven en de activiteiten kunnen worden voortgezet, en investeringen in nieuwe fabrieken die potentieel de omzet en winst in de toekomst kunnen verhogen.

Een bedrijf kan negatieve kasstromen ervaren uit investeringsactiviteiten die gerelateerd zijn aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). Aangezien dit bijdraagt ​​aan de financiële gezondheid van een bedrijf op de lange termijn, duidt dit mogelijk niet op een cashflowprobleem.

Andere activiteiten

Kasstromen die mogelijks niet passen in operationele, financierings- of investeringsactiviteiten, kan je onderbrengen in de sectie ‘Andere activiteiten’.

Voorbeeld van een kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Bedrijf X Fiscaal Jaar eindigend op 31 december 2021

Operationele kasstroom

Bedrijfsresultaat 1.500.000
Afschrijvingen  15.000
Interesten en Belastingen 2.500

Verandering in werkkapitaal

Afname in Debiteuren 12.000
Afname handelsvorderingen 12.000
Toename Voorraden (35.000)

Operationele kasstroom 1.506.500

Investeringskasstroom

Apparatuur (100.000)

Financieringskasstroom

 Leningen 10.000

Netto toename/(afname) van liquide middelen gedurende het jaar 1.416.500

Cash begin van het jaar 750.000

Cash op 31 december 2021  2.166.500

In dit kasstroomoverzicht voor het fiscale jaar 2021 bedroeg de netto kasstroom 1.416.500 euro. Het grootste deel van de positieve cashflow komt uit operationele activiteiten. Dit is een goed teken voor beleggers omdat het laat zien dat de kernactiviteiten voldoende geld genereren om nieuwe voorraad te kopen.

Investeringen in nieuwe apparatuur geeft aan dat het bedrijf genoeg geld heeft om zijn groei te ondersteunen.

Tenslotte heeft het bedrijf voldoende cash om de toekomstige kosten voor leningen te dekken. Voor investeerders is dit ook een goed teken omdat het laat zien dat het bedrijf zijn schulden kan terugbetalen.

Hoe analyseer je de cashflow?

Met een cashflow analyse kom je te weten je hoe je als bedrijf geld verdient én uitgeeft gedurende een bepaalde periode. Door de gegevens te analyseren, krijg je een duidelijk beeld op de uitgaande geldstromen, waar het geld naartoe gaat en hoeveel geld er op een bepaald moment beschikbaar is. Daarom is het kasstroomoverzicht essentieel.

Financiële analisten en banken gebruiken dit kasstroomoverzicht in combinatie met andere financiële overzichten (balans, resultatenrekening, enz.) om te rapporteren over verschillende metrics en ratio’s. De gegevens helpen weloverwogen beslissingen te nemen en aanbevelingen te doen over de financiële positie en groei van een bedrijf.

Hoe start je met een cash flow analyse?

Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop financiële professionals een cashflow analyse uitvoeren.

Debt coverage service ratio (DSCR)

Te veel debiteuren, te grote voorraden en te veel kapitaaluitgaven leggen beslag op contanten. Daarom moet een bedrijf voldoende kasstroom uit operationele activiteiten genereren om financieel stabiel te blijven. Bovendien willen schuldeisers en investeerders weten dat een bedrijf voldoende geldmiddelen heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Om er zeker van te zijn dat een bedrijf aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen met cash afkomstig uit operationele activiteiten, kijken financiële analisten naar de DSCR of Debt Service Coverage Ratio. De DSCR-formule is als volgt:

Debt Service Coverage Ratio = Netto-inkomen of vrije geldstroom / financiële verplichtingen

Is de uitkomst van de formule groter dan 1, dan kan het bedrijf voldoen aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de schuldeisers.

Liquiditeit vertelt slechts een deel van het verhaal. Een bedrijf kan zwemmen in cash omdat er lange-termijn activa werden verkocht of er teveel schulden werden aangegaan.

Vrije kasstroom

Financiële analisten kijken naar de vrije kasstroom om de reële winst van een onderneming te weten te komen. Het toont welk bedrag een onderneming ‘over’ heeft.

Dat overgebleven bedrag kan worden ingezet om uitbreidingen of investeringen te financieren of aandeelhouders te vergoeden, via dividenden of de inkoop van eigen aandelen.

Formule om de vrije kasstroom te berekenen:
Vrije cashflow = operationele cashflow – investeringscashflow

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This