RPA: de sleutel tot succesvol kredietmanagement

jan 20, 2020

iController blog - automation

RPA: de sleutel tot succesvol kredietmanagement

Leestijd: 6 minuten

Robotic Process Automation – kortweg RPA – is een technologie gebaseerd op virtuele softwarerobots, die in combinatie met artificiële intelligentie (AI) vaak gebruikt wordt als succesvol instrument voor kredietmanagement.

Wat is RPA?

RPA staat voor Robotic Process Automation. en werd ontwikkeld voor de automatisering van vervelende, monotone taken die geen menselijke intelligentie vereisen. Daarvoor maakt ze gebruik van virtuele softwarerobots (bots), vaak in combinatie met artificiële intelligentie (AI).

Net als mensen gebruiken de RPA-bots de gebruikersinterface van je software om gegevens vast te leggen en toepassingen te gebruiken. Ze interpreteren data, zetten acties in gang en communiceren met andere systemen. Je kan RPA dus zien als een virtuele robot die 24/7 routinehandelingen uitvoert en minder fouten maakt dan mensen. Dat 24/7-aspect is erg belangrijk: de RPA-bot kan dag en nacht op de achtergrond blijven werken.

RPA en AI: het verschil

RPA maakt het mogelijk om je computer menselijke handelingen te laten uitvoeren. AI daarentegen bootst menselijk denken na: het is software die problemen oplost waarbij menselijke intelligentie vereist is. Voorbeelden daarvan zijn het herkennen van bepaalde patronen, bijleren, eerder verwerkte gegevens verbeteren en toekomstverwachtingen maken.

Het verschil tussen RPA en AI is dus eenvoudig te herkennen. Daar waar RPA geassocieerd wordt met doen, is dat bij AI eerder met denken en leren. Bovendien wordt RPA aangestuurd door processen, terwijl AI daarvoor gebruik maakt van data.

In de praktijk worden RPA en AI echter vaak gecombineerd om een intelligente automatisering te creëren, met maximale efficiëntie als uitkomst. Voor veel bedrijven vormt RPA dan ook een eerste opstapje naar het gebruik van artificiële intelligentie.

RPA voorbeelden

Een van de bekendste toepassingen is het gebruik van RPA als persoonlijke digitale assistent. Denk daarbij aan Siri, de virtuele assistent van Apple, Alexa van Amazon of Google Home.

RPA wordt ook vaak toegepast binnen callcenters. Daar ondersteunt ze de menselijke callcenter-medewerkers door voorbeeldantwoorden te geven op veelvoorkomende vragen of problemen. Medewerkers kunnen zich zo focussen op moeilijkere dossiers en vragen of problemen die een meer menselijke, op maat gemaakte aanpak vereisen.

Ook in het salesproces kan RPA werk van de menselijke medewerkers verlichten. Opnieuw gaat het hier om het uitvoeren van repetitieve standaardtaken, vaak administratief. Enkele voorbeelden: het CRM-systeem (customer relationship management) updaten, klanten invoeren in het facturatiesysteem, verkoopcijfers ingeven in het boekhoudkundig systeem, andere data invoeren in een monitoringsysteem, enzovoort.

Voordelen RPA

Het integreren van RPA brengt tal van voordelen met zich mee. Eerst en vooral worden taken met RPA foutloos en sneller uitgevoerd dan wanneer menselijke werknemers ze uitvoeren. RPA is ook nauwkeuriger en efficiënter dan een menselijke werknemer. Bovendien is RPA 24/7 beschikbaar – technologie heeft namelijk geen slaap nodig. Dat alles zorgt er vaak voor dat menselijke werknemers minder werkdruk ervaren.

Ook over de implementatie van RPA in je bestaande systemen, hoef je je geen zorgen te maken. RPA is immers snel te implementeren en vereist doorgaans geen nieuwe IT-infrastructuur of software-upgrades. De technologie is bovendien ook eenvoudig aan te passen en behoeft geen codering, waardoor de impact van de implementatie minimaal is.

En het kostenplaatje? Ook daarover hoef je niet wakker te liggen. Ondanks de initiële kostprijs, valt RPA al snel kostenbesparend uit. Je krijgt simpelweg meer gedaan op kortere tijd, waardoor je je bedrijfsmiddelen – inclusief je medewerkers – kan inzetten voor meer kwalitatief werk.

Vooroordelen over RPA weerlegd

RPA is sinds enkele jaren aan een forse opmars bezig, maar blijft toch een relatief nieuw en onbekend begrip. Daardoor bestaan er nog heel wat vooroordelen rond RPA.

Een eerste heersend cliché is dat RPA ervoor zorgt dat mensen overbodig worden, dat jobs verloren gaan. Dat klopt niet: we zien net dat de jobinvulling van werknemers verschuift van saaie, repetitieve taken naar meer creatieve opdrachten. Er ontstaat ruimte voor boeiende taken, er komt tijd vrij om te reflecteren over werkprocessen en nieuwe, innovatieve ideeën te bedenken die het bedrijf ten goede komen. Op die manier zorgt RPA dus uiteindelijk voor een hogere toegevoegde waarde van mensen binnen het bedrijf. Dankzij RPA kunnen credit controllers de tijd die ze aan repetitieve taken besteden, besteden aan hun kerntaken. Op die manier zorgt RPA dus uiteindelijk voor een hogere toegevoegde waarde van mensen binnen het bedrijf.

Een tweede vooroordeel hangt samen met het idee dat RPA vatbaarder is voor cybersecurityrisico’s. Ook daar valt heel wat tegenin te brengen. Data-encryptie, actieve directory integratie, gesegregeerde toegang tot data, en bescherming tegen malware en Trojaanse virussen maakt RPA weerbaar tegen cyberaanvallen. Recent onderzoek heeft bovendien aangetoond dat een menselijke fout nog steeds de meest voorkomende oorzaak is van datalekken. En die menselijke schakel haal je weg door RPA te implementeren. Je zou dus kunnen zeggen dat de cyberveiligheid er net op vooruitgaat met RPA.

RPA als tool voor kredietmanagement

Kredietmanagement is klaar voor een ware revolutie dankzij RPA en AI. Dankzij RPA kunnen heel wat menselijke activiteiten binnen kredietmanagement geautomatiseerd worden, zoals het invoeren van gegevens en de standaardcommunicatie met klanten en debiteuren.

Door daarnaast ook AI – en dus denkvermogen – toe te voegen, kunnen ook complexere taken binnen kredietmanagement geautomatiseerd worden. Zo kan AI bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van klanten beoordelen, nieuwe links leggen tussen data en twijfelgevallen beoordelen op basis van data uit het verleden. Dat stelt credit controllers in staat om eenvoudiger en op een meer gefundeerde manier beslissingen te nemen over kredietrisico’s, en geeft hen bovendien ook meer tijd om grotere en complexere taken op te nemen.

Het belang van automatisering binnen kredietmanagement is vandaag vaak nog lang niet voldoende bekend bij bedrijven, waardoor een grote meerderheid nog steeds afhankelijk is van handmatige kredietprocessen. Dat maakt hen inefficiënt, veroorzaakt onnodige kosten en maakt de kans op fouten en fraude veel groter.

Een ander voordeel van RPA binnen kredietmanagement is dat het voor een verhoogde cashflowvan je bedrijf zorgt. Financiële teams worden zich dankzij RPA namelijk meer bewust van de vraag welke klanten hun facturen wel of niet zullen betalen, waardoor wanbetalers strikter opgevolgd kunnen worden. Bij iController maken RPA en AI een belangrijk onderdeel uit van onze core business

Bij iController maken RPA en AI een belangrijk onderdeel uit van onze core business

Door RPA en AI te combineren, maakt onze software het mogelijk om op een efficiënte manier om te gaan met kredietmanagement. We gebruiken RPA als tool om ervoor te zorgen dat credit controllers eenvoudiger en op een meer betrouwbare manier beslissingen kunnen nemen over kredietrisico’s. Daarnaast wordt ook het betalingsbedrag in kaart gebracht, alsook de volgende stappen die ondernomen moeten worden op basis van het gedrag van de klant.

Omdat onze software geen structurele wijzigingen vereist, is hij eenvoudig toe te passen en te gebruiken in alle bedrijven, ongeacht je huidige software of de grootte van je bedrijf.

We houden evenwel rekening met ieder aspect van kredietmanagement. Het proces, de mensen, de artificiële intelligentie, de RPA en de optimalisering van de cashflow zijn allen essentieel. Ben je benieuwd naar het verschil dat RPA en AI kan betekenen in jouw bedrijf? Contacteer ons dan vrijblijvend via info@icontroller.eu.

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This