Rol van credit manager belangrijker dan ooit tevoren (2/2)

nov 16, 2021

credit manager

Leestijd: 4 minuten

De rol van credit manager is uitdagend. In deel één haalden we reeds drie taken aan, en overliepen we de belangrijkste vaardigheden. In deel twee bespreken we negen taken en opdrachten van de credit manager.

Nieuwe klanten screenen op hun kredietwaardigheid

De credit manager staat in nauw contact met sales. Wanneer sales een nieuwe klant aanbrengt, zal de credit manager de kredietwaardigheid controleren. Die screening gebeurt op basis van data van handelsinformatiepartners zoals Altares, Dunn & Bradstreet of Creditsafe.

Het handelsrapport dat deze partijen aanleveren, geeft een beeld over de algemene en financiële situatie van een bedrijf. Het laat de credit manager toe meer gerichte beslissingen te nemen op het vlak van kredietrisico, kredietlimiet en betaaltermijnen. Handhaaft de credit manager het kredietadvies of wordt er op basis van andere elementen toch een soepeler of strikter beleid bepaald?

Idealiter is de credit manager betrokken bij het opstellen van betalingsvoorwaarden en een betalingstermijn voor specifieke klanten. Wanneer het rapport een hoog risico of een laat algemeen betaalgedrag vertoont, dan zal de credit manager het bedrijfsrisico willen beperken en zal de klant in de meeste gevallen moeten vooruitbetalen.

Is het handelsrapport daarentegen positief, dan krijgt de klant misschien een langere betaaltermijn toegewezen.

Soms kunnen aangepaste voorwaarden de verkoop faciliteren en zijn ze op die manier een ‘verhoger’ van de omzet.

Kredietverzekering afsluiten

Om zich tegen wanbetaling of failliete klanten te verzekeren, hebben credit managers de keuze om een kredietverzekering te nemen voor de hele klantenportefeuille of een deel ervan. Wanneer een klant dan failliet zou gaan, krijgt het bedrijf een schadevergoeding uitbetaald, overeenkomstig een vooraf afgesproken percentage van de openstaande facturen.

Mogelijkheid tot factoring

Bij factoring verkoopt het bedrijf zijn openstaande facturen aan een factoring maatschappij – meestal een bank of een onderdeel daarvan. Tegen een contractueel afgesproken kostprijs ontvangt het bedrijf dan op korte termijn financiering op basis van de facturen die worden opgemaakt.

Het grote voordeel is dat je als bedrijf niet hoeft te wachten op betaling van de klant. Bij factoring heb je het geld namelijk enkele dagen na factuurdatum al op de rekening. Vooral bij bedrijven die hard groeien komt die extra cash goed van pas.

Klantrelatie onderhouden

Het tijdig innen van facturen blijft – naast het bewaken van het kredietrisico – de hoofdtaak van de credit manager maar tijdens dit proces worden klanten best niet gebruuskeerd. Een vriendelijke afhandeling en communicatie is in zowat alle gevallen aan te raden. In die zin komt er bij de functie van credit manager een stukje commercieel vernuft bij kijken.

Betalingen innen van niet-betalende klanten

Wanneer er betaalproblemen opduiken, moet de credit manager alles in het werk stellen om alsnog de betaling te verkrijgen.

Hier zijn verschillende situaties te onderscheiden:

  • Opstellen van contracten voor gespreide betalingen
  • Opstellen van afbetalingsplannen
  • Voorbereiden van schuldvorderingen
  • Voorbereiden dossiers bij advocaten/incassobureau

Betrokkenheid bij order-to-cash traject

Een credit manager is best betrokken bij het volledige order-to-cash traject. Eén van de redenen van niet-betaling kan immers daar liggen. Orders zijn misschien geblokkeerd omwille van een of andere reden. Het kan foutlopen bij de facturatie, waar bijvoorbeeld het ordernummer van de aankoop ontbreekt of teveel artikelen werden aangerekend.

Afhankelijk van het bedrijf kan de credit manager ook ingeschakeld worden om betalingen te boeken. Dat is niet onbelangrijk, want indien betalingen op de verkeerde klant worden geboekt, heeft dit gevolgen voor het volledige invorderingsproces.

Betalingen boeken

Afhankelijk van het bedrijf kan de credit manager ook ingeschakeld worden om betalingen te boeken. Dat is niet onbelangrijk, want indien betalingen op de verkeerde klant worden geboekt, heeft dit gevolgen voor het volledige invorderingsproces.

Rapportage en metrics opstellen

De DSO (Days Sales Outstanding) is een belangrijke KPI die niet mag ontbreken bij elke analyse. De DSO geeft aan hoe lang het gemiddeld duurt voordat een factuur wordt betaald, nadat een product of dienst werd geleverd. Maar ook via technieken als AI, RPA en big data zijn slimmere analyses mogelijk. Hier kan de juiste debiteurenbeheer software bij helpen.

Gegevensuitwisseling met sales en marketing

Wanneer de credit manager zicht heeft op het volledige order-to-cash proces, levert dat normaal gezien heel wat data op. Die gegevens zijn heel interessant voor sales en marketing. Zij zien welke sectoren het eventueel moeilijk hebben met betalingen, of omgekeerd: welke sectoren vlotte betalers zijn en misschien openstaan voor upselling? Gerichte sales- en marketingacties kunnen hierop inspelen.

Vandaag wordt er dus heel wat verwacht van een moderne credit manager. Om dit uiteenlopende takenpakket tot een goed einde te brengen, kan de credit manager alle hulp gebruiken. Bij een tool als iController is automatisatie het sleutelwoord, zodat alle tijd overblijft voor grondige analyses en klantenbinding.

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This