Waarom een goede DSO voor elk bedrijf anders is

mrt 28, 2022

DSO-companies-compare-benchmark

Leestijd: 6 minuten

Een KPI waarmee bedrijven hun financiële performantie kunnen meten is DSO, de Days Sales Outstanding. Met een DSO-analyse kom je te weten hoe efficiënt je de betaling voor jouw producten of diensten int. Verlaag het DSO-cijfer en de cashflow neemt toe.

Jouw DSO berekenen is één zaak, maar het interpreteren van het cijfer is een ander paar mouwen. Vergelijken en aftoetsen van je DSO met andere bedrijven zorgt voor nieuwe inzichten.

In dit artikel:

 • Zien we dat DSO voor elke industrie en sector anders is
 • Ontdek je hoe betalingstermijnen, betaalmogelijkheden een effect hebben op jouw DSO
 • Kom je te weten dat de DSO ook afhankelijk is van externe factoren waarop je amper invloed kan uitoefenen

Wat is DSO?

We frissen nog eens even op hoe je de DSO berekent. De meest eenvoudige en vaakst gebruikte manier is door het debiteurensaldo op het einde van de maand te delen door de maandomzet en de uitkomst daarvan te vermenigvuldigen met 30.

(Debiteurensaldo einde maand / Maandomzet) x 30 = DSO

Uiteraard kan je de berekening maken voor andere periodes dan een maand (30 dagen).

Wat is een goede DSO?

Jouw DSO berekenen is één zaak, maar het interpreteren van het cijfer is een ander paar mouwen. Er bestaat niet zoiets als ‘de ideale DSO’ die aangeeft of je goed bezig bent als bedrijf, omdat er zoveel factoren zijn die de DSO impacteren en bepalen wat een goeie of slechte ratio is.

Verschillende factoren hebben een invloed hebben op de DSO.

Hoe je DSO vergelijken?

De gemiddelde DSO in jouw sector kan dienen als benchmark waartegen je de prestaties van je bedrijf kan afzetten. Maar ook tussen bedrijven onderling kunnen er verschillen zijn.

Hier volgen enkele ideeën om jouw DSO aan af te toetsen.

Industrie


De DSO varieert enorm per industrie. Wat een goede DSO in één industrie is, kan een slechte prestatie betekenen in een andere industrie.

Bedrijven met grote kapitaaluitgaven, zoals productiebedrijven, hebben doorgaans een andere DSO dan bedrijven die dagdagelijkse producten en diensten leveren, zoals voeding.

Uit een wereldwijde studie van Euler Hermes in 21 sectoren waren de sectoren met de hoogste DSO’s in 2020 Machinebouw (92 dagen), Constructie (82 dagen) en Elektronica (77 dagen). De laagste DSO’s waren dan weer terug te vinden in de Retail (26 dagen), de Voeding (43 dagen) en Transport (47 dagen). Per land varieert de DSO voor elke sector ook nog eens sterk.

De wereldwijde DSO in 2020, oplopend per sector

SectorDSO
Retail26
Voeding43
Andere diensten47
Transport47
Telecom56
Olie & Gas58
Persoonlijke goederen & recreatie58
Goederen voor huishouden61
Financiële sector61
Metaalsector62
Nutsbedrijven64
Papier66
Business diensten68
Chemie72
Technologie74
Auto75
Farma76
Aero77
Elektronica77
Constructie82
Machinebouw92

Bron: Euler Hermes

Gelijkaardige bedrijven


Jouw DSO vergelijken met gelijkaardige bedrijven uit dezelfde sector is zeker een interessante oefening. Maar hou er wel rekening mee dat DSO’s van bedrijven binnen eenzelfde sector grondig kunnen verschillen. Dat heeft vaak te maken met het gehanteerde businessmodel en tal van bedrijfsparameters.

Voor beursgenoteerde bedrijven is de DSO relatief makkelijk terug te vinden. Op financiële sites zoals GuruFocus of in de jaar- en kwartaalverslagen van de bedrijven zelf, kan je de DSO relatief makkelijk opzoeken. Probeer wel wanneer dat kan de mediaan DSO te gebruiken, in plaats van de gemiddelde DSO.

Enkele voorbeelden:

Bedrijf Huidige DSO 10 jaar historische DSO (mediaan) Industrie Mediaan DSO industrie
Johnson & Johnson5859Farma 70
Apple2427Technologie71
McDonalds2719Retail12
Exxon Mobil 3726Olie & Gas48
Microsoft 6677Technologie62
Nike3337Retail52
Starbucks1013Retail12
Kroger65Retail 19
PepsiCo4234Voeding44
Accenture6443Business diensten62
AB InBev2430Voeding45

Bron: Gurufocus (data van Aug-Sep-Okt-Nov 2021)Betalingstermijn


Wat is de betalingstermijn voor jouw bedrijf? Moeten facturen binnen 30 dagen voldaan worden, of eerder 60 of 90 dagen? De gehanteerde betalingstermijn heeft een groot effect op de uiteindelijke DSO.

Voorbeeld:
Bedrijf A is het gewend met een betalingstermijn van tien dagen te werken, wanneer zich plots een erg grote klant aandient die slechts na 30 dagen betaalt. De DSO stijgt van 10 naar bijvoorbeeld 20.
Bedrijf B hanteert een betalingstermijn van 20 dagen waarvan het nooit afwijkt. De DSO blijft altijd stabiel rond de 20. Bedrijf B is het gewend om met deze betalingstermijn rekening te houden. Bedrijf A moet daarentegen voorzichtiger zijn, omdat de DSO is toegenomen.

Bekijk ook hoe de aangeboden betalingstermijn het betaalgedrag van jouw klanten beïnvloedt. Als de DSO hoger ligt dan de betalingstermijn, wordt het misschien tijd om je inningsproces of debiteurenbeheer te evalueren.

Andere zaken die de betalingstermijn kunnen beïnvloeden zijn toenemende concurrentie (betalingstermijn moet flexibeler worden), grote klanten die druk uitoefenen om later te betalen of grotere projecten (met grote deelbetalingen afhankelijk van behaalde mijlpalen).

Betaalmogelijkheden


Als je het betaalgedrag van jouw klanten wenst te verbeteren, is het aanbieden van verschillende betaalmogelijkheden een must. Immers, hoe sneller klanten betalen, hoe beter jouw DSO.

Voorzie in jouw facturen en herinneringen daarom altijd een betaallink, of een QR-code op je fysieke brieven, en vergeet ook niet betaalopties aan te bieden wanneer je sms- of WhatsApp-berichten uitstuurt.

Periodegebonden


DSO is ook geen vast gegeven en kan fluctueren van maand tot maand, of van seizoen tot seizoen. Omdat de omzet van bedrijven sterk kan wisselen van maand tot maand. Komt er één groot order binnen in het voorjaar dan kan dat de DSO enkele maanden later gaan vertekenen.

Voorbeeld: In een periode die volgt op een piekperiode gaan er bij bedrijf A heel wat minder facturen de deur uit. Als dan enkele van deze facturen te laat betaald worden, gaat de DSO de hoogte in voor die periode.

Neem je het 12-maandgemiddelde van de DSO dan hou je geen rekening met de maanden waarin er meer of minder verkopen zijn. Die kunnen de DSO verlagen of verhogen.

Als benchmark voor de DSO kan je daarom beter gebruikmaken van de DSO van dezelfde periode vorig jaar. Dat geeft meer juiste inzichten.

Geografische locatie


Volgens dezelfde Euler Hermes studie bij zowat 40.000 bedrijven wereldwijd bedroeg in 2020 de globale DSO 66 dagen, terwijl dat in 2019 64 dagen was.

Maar per land of regio zijn de verschillen groot. De drie landen met de hoogste DSO’s in 2020 waren China (94 dagen), Italië (88 dagen) en Griekenland (84 dagen). De landen met de laagste DSO’s in 2020 waren Nieuw-Zeeland (40 dagen), Nederland (45 dagen) en Finland (46 dagen).

Niet in elk land heerst er eenzelfde betaalcultuur. In bepaalde landen is het cultureel aanvaard om sneller te betalen en is de DSO relatief laag, in andere landen talmt men wat langer met betalingen.

Externe factoren


Het betaalgedrag van je klanten is niet alleen van interne beslissingen afhankelijk maar ook van externe factoren. En daar heb je uiteraard minder controle over.

 • Macro-economie
  De cycli van economische groei en recessies wisselen elkaar af. Wanneer het wat minder gaat met de economie of bepaalde sectoren, heeft dit een mogelijke weerslag op de financiële mogelijkheden van sommige bedrijven.
 • Pandemie of gezondheidscrisis
  De komst van het coronavirus en Covid-19 was totaal onverwacht en had een grote impact op de wereldeconomie.
 • Geopolitieke evenementen
  Handelsoorlogen (bv China en de VS), dalende munteenheden (bv de Turkse Lira) en prijsoorlogen (bv olie) kunnen vrij snel optreden. Voor bedrijven die in deze regio’s of sectoren actief zijn, betekent dat een stevige uitdaging.
 • Nieuwe technologie
  De komst van nieuwe technologieën – en vaak nieuwe concurrenten – kan snel een hele industrie op zijn kop zetten.


De beste manier om je te beschermen tegen al deze veranderingen en invloeden, is om regelmatig jouw DSO tegen het licht te houden en bij te sturen waar mogelijk. Automatisch debiteurenbeheer en bij uitbreiding credit management zijn hierbij onontbeerlijk. Op het moment dat onverwachte gebeurtenissen optreden, is jouw DSO alvast beter gewapend.

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This