De impact van inflatie op het debiteurenbeheer

jul 19, 2022

De laatste maanden zien we in zowat alle landen de hoogste inflatiecijfers in tijden. Over de hele Eurozone bedroeg de inflatie 8,1%. En in de VS was de inflatie liefst 8,6%, het hoogste cijfer in vier decennia.

Wat ook de reden voor de inflatie is, de laatste tijd hebben verschillende recente gebeurtenissen de cashflow van heel wat bedrijven onder druk gezet:

  • De COVID-19 pandemie
  • De bevoorradingscrisis
  • Stijgende intresten
  • De zoektocht naar geschikt personeel
  • Het conflict in Oekraïne
  • De omslag naar groene energie

We kunnen bijna spreken van de ‘perfecte storm’ en het ziet er niet meteen naar uit dat deze storm gaat liggen.

Voor jou als crediteur worden het alvast uitdagende tijden. Er is een toenemend risico dat betalingen aan leveranciers vertraging oplopen en betalingsuitstel moet worden verleend. In dit artikel gaan we na wat die inflatie juist betekent en hoe je jouw debiteurenbeheer hierop best kan inrichten.

Wat is inflatie?

Prijzen van goederen en diensten veranderen in een markteconomie voortdurend. Inflatie treedt op als er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, en niet alleen van individuele producten. Het gevolg is dat je met 100 euro vandaag minder kan kopen dan gisteren of vorige maand. Met andere woorden: 1 euro wordt minder waard.

Om de inflatie te bepalen kijkt men naar alle goederen en diensten die huishoudens consumeren, zoals de dagelijkse boodschappen, duurzame consumptiegoederen en diensten.

In het eurogebied wordt de consumptieprijsinflatie gemeten aan de hand van de geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP). ‘Geharmoniseerd’ betekent dat alle landen van de Europese Unie dezelfde methode hanteren. Daardoor kunnen de gegevens van de diverse landen met elkaar worden vergeleken.

De taak van de Europese Central bank (ECB) is om de prijsstabiliteit zo goed mogelijk te handhaven en ervoor zorgen dat de inflatie laag, stabiel en voorspelbaar blijft. Vaak wordt dan het cijfer van 2% inflatie voorop opgeschoven. En daar zitten we momenteel dus stevig boven.

De gevolgen van inflatie

Inflatie heeft rechtstreekse gevolgen voor jouw bedrijf en een grote impact op debiteuren met ‘slechte’ schulden. De facturen die je vorige maand naar jouw klanten stuurde brengen niet meer hetzelfde op als vandaag. De opbrengst vermindert in waarde aan hetzelfde tempo als de inflatie percentagegewijs toeneemt.

En hoe langer deze schulden blijven openstaan, hoe minder dat geld waard is wanneer uiteindelijk de betaling wordt voldaan. Want met datzelfde bedrag kan je door de inflatie nu zelf minder goederen aankopen. Dat geldt uiteraard ook voor de debiteur die minder koopkracht heeft.

Bovendien, als je een lening of kredietlijn lopen hebt of een nieuwe moet afsluiten, lopen ook deze kosten op, doordat de intresten stijgen.

Je kan als bedrijf opteren om deze kosten door te rekenen aan jouw klanten en dus de prijzen verhogen. Maar deze werkwijze heeft zijn beperkingen en er mag niet te bruusk worden gehandeld. Je wil immers niet dat de verkopen hieronder lijden.

En zelfs als je de prijzen voor jouw diensten verhoogt, zal de openstaande schuld niet meestijgen en heb je effectief een korting aan deze klanten toegekend.

Inflatie zorgt ook voor stijgende interestvoeten. Wanneer een economie te kampen heeft met stijgende prijzen en lonen, zijn ontleners meer geneigd hun interestvoeten te verhogen om de toegenomen risico’s te compenseren. Debiteuren dragen dan ook onrechtstreeks bij door een hogere vergoeding te betalen die compenseert voor die inflatie. Je kan al raden dat het dan nog moeilijker wordt om schulden te innen.

Debiteuren opvolgen

De winst en financiële stabiliteit van heel wat bedrijven heeft dus flink te lijden onder de inflatie. Wanneer jouw klanten het moeilijk hebben, kan je dat snel beginnen voelen. Klanten die onder druk staan zullen in deze periode misschien proberen later te gaan betalen. Het is een manier om de eigen cashflow te vrijwaren.

Indien de cashflowproblemen van debiteuren er niet beter op worden, dreigt er betalingsuitstel. Blijft de inflatie aanhouden en betert de economische situatie er niet op, dan komen meer bedrijven in de problemen, en zullen ze hun openstaande facturen niet langer kunnen aflossen.

Gelukkig zijn er verschillende manieren om betalingen voor jouw bedrijf toch op tijd binnen te krijgen en de kans op een laattijdige of niet-betaling sterk te verminderen.

Schat risico’s sneller in

Controleer op regelmatige basis de kredietwaardigheid van klanten en prospecten, limiteer desgewenst de kredietvoorwaarden en stel kredietlimieten op. Deze eenvoudige stappen kunnen de risico’s voor jouw cashflow significant beperken. De uitdaging is om deze risico’s op voorhand te signaleren zodat tijdig kan worden ingegrepen.

Stuur tijdig facturen uit

Bekijk goed wanneer jouw facturen de deur uitgaan. Misschien worden ze wel iets te laat verstuurd? Of gaan er teveel facturen op hetzelfde moment de deur uit waardoor opvolgen een hele klus wordt?

Je kan heel wat tijd winnen door met elektronische facturen te werken. De klant kan hierdoor sneller betalen, door bijvoorbeeld een betaallink te voorzien. Maar ook de interne processen van jouw bedrijf kunnen hierdoor efficiënter worden ingericht. In- en uitgaande geldtransfers zijn sneller zichtbaar.

Zet duidelijke betaalvoorwaarden op de factuur

De algemene verkoopvoorwaarden en de betalingscondities regel je best op voorhand en zet je in duidelijke bewoordingen op de factuur. Vermeld ook de betalingstermijn en de clausules die de niet-betaling regelen.

Voor slechte betalers kan het aangeraden zijn strengere betalingsvoorwaarden op te stellen. Zoals bijvoorbeeld het vragen naar een voorschot of vooruitbetaling en het extra benadrukken van de betalingstermijn in elke communicatie.

Omgekeerd zou je ook een korting kunnen toekennen wanneer facturen op tijd worden betaald.

Hou de communicatielijnen open en speel kort op de bal

Blijf in nauw contact met je klanten. Met constante communicatie en tijdige herinneringen maak je het je klanten moeilijk om jou geen prioriteit toe te kennen. Die herinnering mag zelfs al enkele dagen voor de vervaldatum uitgestuurd worden.

Zorg dat alle noodzakelijke info aanwezig is en dat de klant bij voorkeur alle informatie ter beschikking heeft om meteen te betalen.

Hiervoor dien je wel een efficiënt systeem op te zetten dat op tijd en stond automatische herinneringen uitstuurt. Software voor debiteurenbeheer en credit management kan je hierbij helpen. Met uitgekiende en robuuste procedures kan je alles goed opvolgen.

Blijf baas over workloads

Wanneer het aantal openstaande facturen plots toeneemt, kan software een helpende hand bieden om het overzicht te bewaren en de toenemende workload de baas te kunnen.

In de debiteurenbeheer software van iController kan elke credit controller via een persoonlijke worksheet dagelijks eenvoudig openstaande taken opvolgen. Taken worden zo goed als mogelijk automatisch klaargezet, maar ook handmatige taken kunnen vanop zowat elke plek in de tool worden aangemaakt. Bijvoorbeeld voor het plegen van een telefoontje of een verdere opvolging intern.

Wees flexibel

Bied flexibiliteit aan wanneer jouw klanten even door een moeilijke periode gaan. Een afbetalingsplan kan een oplossing zijn. Het grote voordeel van een afbetalingsplan is dat een spreiding van de schuld over meerdere kleinere bedragen de aflossing voor de schuldenaar heel wat draaglijker maakt.

Discover more

Blog overview

See more

Contact us

See more

Join iController

See more

Subscribe to learn more about credit management

Thank you for subscribing to learn more about credit management.

Share This